Blogg


Testinnlegg

Her kommer det tekst og et innlegg som er i ferd med å bli skrevet ...

Hva kan du gjøre selv?

Som hovedregel er det svært lite du kan gjøre selv. Arbeid på det elektriske anlegget er lagt innunder forskrifter og normer som er strenge i forhold til dette.

Ledning og ledningsbrytere til lampetter kan du montere selv. Det samme gjelder skifte av defekt støpsel på skjøteledning.

Er du i tvil kontakt oss for hjelp på tlf 400 400 46