Hva kan du gjøre selv?

Som hovedregel er det svært lite du kan gjøre selv. Arbeid på det elektriske anlegget er lagt innunder forskrifter og normer som er strenge i forhold til dette.

Ledning og ledningsbrytere til lampetter kan du montere selv. Det samme gjelder skifte av defekt støpsel på skjøteledning.

Er du i tvil kontakt oss for hjelp på tlf 400 400 46